biohospodarstvi.cz

Pole - DPB 1205/4

Pole Hlavní produkční plocha našeho hospodářství. Pozemek slouží k pěstování obilnin, olejnin, zeleniny a pícnin.

Výměra: 2,18 ha
Kultura: R - orná půda
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2019
Díl půdního bloku: 1205/4
Průměřná nadmořská výška: 554 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 6,56°
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 208/3 208/38


Osevní plány

 • 2024 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
 • 2023 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
 • 2022 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
 • 2021 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
 • 2020 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
 • 2019 - konec přechodného období
 • 2018 - druhý rok přechodného období
 • 2017 - první rok přechodného období
 • 2016 - před vstupem do ekologického zemědělství


Pole

Rozbory půdy

Výběr požadavků SZIF

 • Podzimní orbu lze provést pouze pokud dojde k výsevu ozimu nebo meziplodiny (do 20.září) nebo zapravení hnoje (pokud nejsou zaorávány posklizňové zbytky tak minimálně 25 t/ha).
 • Brambory a jiné erozně nebezpečné plodiny lze bez podsevu pěstovat pouze na ploše menší než 0,4 ha a bezprostředně pod touto plochou musí být minimálně 24 metrů erozně bezpečné plodiny. Řádky musí být po vrstevnici.
 • Nepálit bylinné zbytky.
 • Minimálně na 20% zapravit hnůj (minimálně 25t/ha), nebo zapravit posklizňové zbytky, nebo pěstovat dusík vázající plodiny (u jetelotrávy musí být obsah jetele přes 50%).
 • Dodržovat maximální limity hnojení (dle plodiny). Tuna hnoje ~ 7 kg N.
 • Nehnojit na přemokřelou, zaplavenou, zmrzlou či zasněženou půdu. Nehnojit v zimním období.