Pole - DPB 1205/4

Pole Hlavní produkční plocha našeho hospodářství. Pozemek slouží k pěstování obilnin, olejnin, zeleniny a pícnin.

Výměra: 2,18 ha
Kultura: R - orná půda
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2019
Díl půdního bloku: 1205/4
Průměřná nadmořská výška: 554 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 6,56°
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 208/3 208/38


Osevní plányPole

Rozbory půdy

Výběr požadavků SZIF