biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2018

V roce 2018 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 ozimé obiloviny. Zbytek patří jetelotrávě s odplevelovacím účinkem, bramborám a zelenině.

Výměry a odrůdy

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (67 m)
┌────────────────────────────┐
│              │ 
│              │
│              │
│              │
│              │
│     ž i t o      │ 0,43 ha (64 m)
│              │
│              │ 
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │ 
│   t r i t i c a l e   │ 0,22 ha (33 m)
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,43 ha (65 m)
│              │
│              │
│              │
│              │
├────────────────────────────┴────────────┐
│       z e l e n i n a       │ 0,03 ha (4 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│       p š e n i c e       │ 0,43 ha (48 m)
│                     │
│                     │
│                     │                   
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│     j e t e l o t r á v a     │ 0,11 ha (12 m)
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│       m á k + ř e p a       │ 0,05 ha (5 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│       b r a m b o r y       │ 0,21 ha (24 m)
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
          (89 m)
Zelenina

Rozlišení: 1 řádek ~ 0.5 metru, 1 sloupec ~ 1,25 metru Rozměry: 88x4 metru

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ kukuřice   --------- c i b u l e ---------------------------------│ 
│      šalotka       ---- č e s n e k --- B j e t i n ---│ 
│                  ----- m r k e v ------------------│ 
│          hrách pastiňák řepa               │ 
│                                   │ 
│     f a z o l e                         │
│               mrkev                  │
│                 mrkev               │
│---------------------------- m r k e v ------------------------------│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘