biohospodarstvi.cz

Obilniny

Na malých výměrách na našem poli (DPB 1205/4) pěstujeme obilniny. Seznam pěstovaných obilnin najdete v osevním plánu pole .
Kvalitativní parametry pěstovaných obilnin jsou uvedeny na stránce věnované rozboru obilnin.

Pěstované obilniny

Psenice Tengri

Luskoviny

  • hrách - aktuálně nepěstujeme, připravujeme pěstování ve směsce s ječmenem