biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2019

V roce 2019 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy. Zbytek patří ozimým obilovinám, bramborám, olejninám a zelenině.

Výměry a odrůdy

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (67 m)
┌────────────────────────────┐
│              │
│              │ 
│   v o j t ě š k a    │ 0,34 ha (41 m)
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,42 ha (63 m)
│              │
│              │
│              │ 
│              │ 
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│     ž i t o      │ 0,19 ha (29 m)
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│   t r i t i c a l e   │ 0,22 ha (33 m)
│              │
├────────────────────────────┴────────────┐
│       s a f l ó r         │ 0,12 ha (13 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│     j e t e l o t r á v a      │ 0,24 ha (27 m)
│                     │
│                     │
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│        m á k +         │                   
│      b r a m b o r y       │ 0,12 ha (13 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│       p š e n i c e        │ 0,33 ha (34 m)
│                     │
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│      z e l e n i n a        │ 0,11 ha (12 m)
└─────────────────────────────────────────┘
          (89 m)