biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2021

V roce 2021 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří obilovinám, vojtěšce, bramborám, máku a zelenině.

Plodiny a výměry

PlodinaVýměra
žito Aventino0.21 ha
pšenice Tengri0.21 ha
brambor Primarosa 0.10 ha
mrkev Anina 0.005 ha
cibule Všetana0,005 ha
česnek Dukát 0.005 ha
mák Maraton0.01 ha
jetelotráva 1.2 ha
vojtěška setá Maga0.15 ha
triticale Mazur s podsevem jetelotrávy0.5 ha

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (67 m resp. 75 m)
┌────────────────────────────┐
│              │
│   v o j t ě š k a    │ 0,14 ha (20 m)
│              │ 
├────────────────────────────┤
│ brambory + mák + zelenina │ 0,13 ha (18 m)
├────────────────────────────┤
│              │
│     ž i t o      │ 0,24 ha (32 m)
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│    p š e n i c e    │ 0,25 ha (33 m)
│              │ 
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │ 
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,28 ha (42 m)
│              │
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │ (9 m)
│              └────────────┐
│                     │
│                     │                   
│    t r i t i c a l e j a r n í   │                   
│ (62 m) s podsevem jetelotrávy     │
│                     │ 0,56 ha (51 m)                
│                     │                   
│                     │
│                     │                   
│                     │                   
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│     j e t e l o t r á v a     │ 0,38 ha (43 m)
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
       (89 m resp. 98 m)