biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2020

V roce 2020 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří ozimým obilovinám, vojtěšce, bramborám, máku a zelenině.

Výměry a odrůdy

PlodinaVýměra
žito Aventino0.21 ha
pšenice Tengri0.21 ha
oves nahý Patrik s podsevem jetelotrávy 0.38 ha
brambor Primarosa a Bellarosa 0.10 ha
česnek Dukát, Unikát a Flavor 0.005 ha
mák Maraton0.01 ha
jetelotráva 1.12 ha
vojtěška setá Maga a Plato0.34 ha

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (67 m)
┌────────────────────────────┐
│              │
│              │ 
│   v o j t ě š k a    │ 0,34 ha (41 m)
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,42 ha (63 m)
│              │
│              │
│              │ 
│              │ 
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │ 
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,32 ha (48 m]
│              │
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│   b r a m b o r y    │ 0,08 ha (12 m)
├────────────────────────────┴────────────┐
│                     │
│         ž i t o         │ 0,21 ha (23,5 m)
│                     │                   
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│       p š e n i c e       │ 0,21 ha (23,5 m)
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│    z e l e n i n a + m á k    │ 0,03 ha (3 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│         o v e s         │ 0,38 ha (43 m)
│     s podsevem jetelotrávy     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
          (89 m)