biohospodarstvi.cz

Pícniny

Do osevního postupu na poli (DPB 1205/4) zařazujeme pícniny za účelem odplevelení a zvýšení podílu organické hmoty v půdě. Pícniny i trvalé travní porosty (DPB 0203/1) sekáme dvakrát ročně, sušíme a lisujeme do malých balíků. Část produkce nabízíme k prodeji.

Pěstované pícniny

Vojtěška setá