biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2016

V roce 2016 zaujímá největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotráva, která je použita jako odplevelovací plodina. Zbytek patří triticale, bramborám a zelenině.

Výměry a odrůdy

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 5 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

┌────────────────────────────┐
│              │ 
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │
│              │ 
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              └────────────┐
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│       b r a m b o r y       │                   
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│       z e l e n i n a       │
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│      t r i t i c a l e      │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘