biohospodarstvi.cz

Olejniny


Na malých výměrách na našem poli (DPB 1205/4) pěstujeme olejniny. Seznam aktuálně pěstovaných olejnin najdete v osevním plánu pole.

Pěstované olejniny