biohospodarstvi.cz

Zelinářská zahrada

V zelinářské zahradě pěstujeme v omezeném množství zeleninu náročnější na teplo (ve skleníku či pařníku) nebo vláhu (pod kapkovou závlahou).

Výměra: 0,1 ha
Kultura: zelinářská zahrada
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 30.10.2017
Datum zahájení EZ: 30.10.2019
Díl půdního bloku: nepřidělen
Průměřná nadmořská výška: 540 m.n.m.
Průměřná sklonitost:
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 35

Osevní plány

  • 2022 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
  • 2021 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
  • 2020 - plocha plně v režimu ekologického zemědělství
  • 2019 - druhý rok přechodného období EZ
  • 2018 - první rok přechodného období EZ
  • 2017 - před vstupem do EZ

Výběr požadavků SZIF

  • Plocha z důvodu administrativních překážek není vedena v LPISu.