biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2023

V roce 2023 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří obilovinám, bramborám, máku a zelenině.

Dokumentace pěstování plodin

DPBPlodinaOdrůdaVýměraVýsevekVýsev a čištěníPůvod osivaSklizeń a čištěníVýnos IVýnos IIVýnos plošnýPORVýjimka EZPoznámka
1205/4žitoDaňkovské Amber0.41 ha80 kg (194 kg/ha)19.10.2022FO-202216.08.2023600 kg80 kg (FO), SZ1,5 t/haNENE
1205/4pšenicePoesie0.44 ha100 kg (230 kg/ha)19.10.2022FO-202217.08.2023950 kg120 kg (FO), SZ2,2 t/haNENE
1205/4bramborPrimarosa 0.050 ha100 kg (2000 kg/ha)27.04.2023FO-202201.09.2023320 kg71 kg (FO)7,8 t/haNENE
1205/4bramborCamelia 0.040 ha80 kg (2000 kg/ha)27.04.2023FO-202201.09.2023208 kg60 kg (FO)6,7 t/haNENE
1205/4česnekčesnek Dukát 0.003 ha4 kg (3x0,05x18 m)16.11.2022FO-202219.08.20233 kg6 kg (FO)3 t/haNENE
1205/4mákMaraton0.005 ha0,01 kg (2 kg/ha)22.04.2023FO-202219.08.20232 kg -0,4 t/haNENE
1205/4jetelotráva směs Probio 0.85 ha25 kg (30 kg/ha)10.05.2023PF0007-202226.6.2023, 8.9.202320 balíků10 balíků35 balíků/haNENE
1205/4žitolesní Lesan0.06 ha10 kg (166 kg/ha)10.05.2023VÚPT16.08.202390 kgSZ1,5 t/haNE080859/2023
1205/4kmínProchan0.1 ha1 kg (10 kg/ha)10.05.2023VÚPT - - - -NE080859/2023
1205/4pšeniceAstrid0.11 ha22 kg (200 kg/ha)10.05.2023PF-2023000717.08.2023200 kgSZ1,8 t/haNENE
DPB – díl půdního bloku, FO – farmářské osivo, EZ – ekologické zemědělství, POR – přípravky na ochranu rostlin, SZ – sláma zaorána

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (72 m)
┌────────────────────────────┐
│ z e l e n ý  ú h o r  │
│ n e k t a r o d á r n ý  │ 0,12 ha (17 m) 
│    ( 2 0 2 3 )     │ 
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,35 ha (49 m)
│     ( 2 0 2 2 )    │
│              │
├────────────────────────────┤
│   ž i t o  l e s n í  │
│      k m í n     │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,28 ha (39 m)
│    p š e n i c e    │ 
│     ( 2 0 2 3 )    │ 
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │ 
│     ž i t o      │ 0,39 ha (55 m)
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │ 
├────────────────────────────┴────────────┐
│                     │
│                     │                   
│                     │                                 
│     j e t e l o t r á v a     │
│        ( 2 0 2 1 )        │ 0,40 ha (44 m)
│                     │                   
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤                   
│   brambory + zelenina + mák     │ 0,12 ha (14 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│        p š e n i c e       │ 0,39 ha (44 m)
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
       (90 m resp. 98 m)