Osevní plán 2023

V roce 2023 zaujímají největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotrávy, které dodávají do půdy dusík, zlepšují strukturu půdy a pomáhají v boji s plevelem. Zbytek patří obilovinám, bramborám, máku a zelenině.

Plodiny a výměry

PlodinaVýměra
žito Daňkovské Amber0.39 ha
pšenice Poesie0.39 ha
brambor Primarosa 0.05 ha
brambor Camelia 0.05 ha
mrkev Anina 0.005 ha
cibule Všetana0,005 ha
česnek Dukát 0.005 ha
mák Maraton0.005 ha
jetelotráva 1.15 ha

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 6 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

      (72 m)
┌────────────────────────────┐
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,12 ha (17 m) 
│    ( 2 0 2 3 )     │ 
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,35 ha (49 m)
│     ( 2 0 2 2 )    │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │ 0,28 ha (39 m)
│     ( 2 0 2 3 )    │ 
│              │
├────────────────────────────┤
│              │
│              │
│              │
│              │ 
│     ž i t o      │ 0,39 ha (55 m)
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │ 
├────────────────────────────┴────────────┐
│                     │
│                     │                   
│                     │                                 
│     j e t e l o t r á v a     │
│        ( 2 0 2 1 )        │ 0,40 ha (44 m)
│                     │                   
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤                   
│   brambory + zelenina + mák     │ 0,12 ha (14 m)
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│        p š e n i c e       │ 0,39 ha (44 m)
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘
       (90 m resp. 98 m)