biohospodarstvi.cz

Výzkum


Naše biohospodářství je velmi otevřeno provádění výzkumu v rámci námi obhospodařované plochy. Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte nás kontakovat. Rádi podpoříme jak malé studentské práce, tak rozsáhlé studie vědeckých týmů.

Probíhající výzkumné projekty


Proběhlé výzkumné projekty

Drobná spolupráce