biohospodarstvi.cz

Osevní plán 2017

V roce 2017 zaujímá největší plochu v osevním plánu našeho pole DPB 1205/4 jetelotráva, která je použita jako odplevelovací plodina. Zbytek patří pšenici, bramborám, hrachu a zelenině.

Výměry a odrůdy

Plánek výsevů

Rozlišení: 1 řádek ~ 5 metrů, 1 sloupec ~ 2,5 metru

┌────────────────────────────┐
│              │ 
│              │
│              │
│              │
│              │
│  j e t e l o t r á v a  │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
├────────────────────────────┤
│              │ 
│              │
│              │
│              │
│              │
│    p š e n i c e    │
│              │
│              │
│              │
│              │
│              │
├────────────────────────────┴────────────┐
│                     │
│       b r a m b o r y       │
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│     j e t e l o t r á v a     │
│                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│         h r á c h        │
├─────────────────────────────────────────┤                   
│       z e l e n i n a      │
├─────────────────────────────────────────┤
│                     │
│                     │
│                     │
│     j e t e l o t r á v a     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─────────────────────────────────────────┘