biohospodarstvi.cz

Rozbor půdy pole 2018

Půda Směsné vzorky byly odebrány po diagonále na hloubku rýče v prosinci 2018. K analýze byly zaslána zvlášť vzorky z horní a dolní části pole. Analýza byla provedena ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy.

Výsledky rozboru

dolní č. pole horní č. pole
pH KCl - KPP 5.07 4.98
Cox [%] 1.93 2.06
humus [%] 3.32 3.54
př.Ca-Meh3 - ICP [mg/kg] 1352 1336
př.K-Meh3 - ICP [mg/kg] 212 234
př.Mg-Meh3 - ICP [mg/kg] 79 77
př.P-Meh3 - ICP [mg/kg] 171 140
Cd aqreg [mg/kg] 0.35
Zrn <0.001 mm [%] 8.5
Zrn < 0.01 mm [%] 35.4
Zrn < 0.05 mm [%] 83.2
Zrn 0.01 -0,05 [%] 47.9
Zrn 0.05-0.25 [%] 9.6
Zrn 0.25-2.0 [%] 7.1
As aqreg - ICP [mg/kg] 10.95
Be aqreg - ICP [mg/kg] 1.12
Co aqreg - ICP [mg/kg] 12.78
Cr aqreg - ICP [mg/kg] 29.7
Cu aqreg - ICP [mg/kg] 24.3
Mn aqreg - ICP [mg/kg] 1372
Mo aqreg - ICP [mg/kg] 0.49
Ni aqreg - ICP [mg/kg] 25.3
Pb aqreg - ICP [mg/kg] 63.5
V aqreg - ICP [mg/kg] 49.7
Zn aqreg - ICP [mg/kg] 97.7

Legenda

ICP - Inductively Coupled Plasma - emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
aqreg - aqua regia - lučavka královská
Meh3 - Mehlich III
př. - přístupný

Interpretace rozboru

Kyselá hlinitá půda s dobrou zásobou humusu bez zvýšené hladiny těžkých kovů.

Přijatá opatření

Pozemek je silně kyselý, bude přikročeno k vápnění v dávce 3,5 t Ca/ha (maximální jednorázová dávka 2,1 t Ca/ha) což je po přepočtu cca 10,5 t/ha dolomitického vápence (jednorázově maximálně 6,3 t/ha).