biohospodarstvi.cz

Žito seté

Zito Aventino Secale cereale L.

HTS: 25-50 g
trať: II.
pH: 6-7,5
spon: 12,5x2 cm
klíčivost semen: 2-5 let
výsevek: 2,8–3,2 MKS/ha
počet rostlin na m2: 350-400
datum výsevu: 25.9.
vegetační doba: 200-250 dní
výnos: 3-6 t/ha


Žito (staroslověnsky rež) je obilnina z čeledi lipnicovitých (Poaceae), která dorůstá výšky 1-1,8 metru. U nás se pěstuje jako ozim a to především ve vyšších polohách. Květenstvím je osinatý klas. Žito se sklízí hlavně pro potravinářské účely, primárně pak na výrobu žitné mouky, která je základem kvasových chlebů. Žito se rovněž praží jako náhražka kávy (melta) a lze z něj vyrábět i vločky. Zajímavostí je možnost vaření celého zrna jakožto náhražky rýže.

Zařazení v osevním postupu

Žito má dobré osvojovací schopnosti, prospívá i na chudších půdách a je tolerantní k předplodině. Lze ho tak pěstovat i po obilninách. Je vysoce konkurenceschopné vůči plevelům.

Příprava pozemku

Na přípravu půdy před setím není žito náročné. Půda by ale měla být slehlá.

Výsev a ošetřování porostu

Žito vyséváme ve druhé polovině září (viz níže) do hloubky 2-3 cm (2,5-4 cm), protože odnožovací uzel zakládá mělce. Sejeme do klasických obilních řádků (12,5 cm). Výsevek se pohybuje dle odrůdy a podmínek kolem 2,8 - 3,2 MKS/ha tj. 120-180 kg/ha. Velmi časné výsevy jsou nevhodné, protože prudce vzrůstá nebezpečí napadení plísní sněžnou. Naopak pozdní výsevy mají za důsledek nedostatečné odnožení a celkově slabé porosty. Výsevek v nepříznivých podmínkách a pozdním termínu navyšujeme asi o 10 procent, ale obecně se vždy snažíme o nízké výsevky, protože žito nesnáší přehuštěné porosty (kvůli vytvoření silných a dobře zakořeněných rostlin). Ideální termín setí je zhruba týden před konečným termínem setí.

Konečné termíny setí žita

  • do 400 m.n.m. – 5. října
  • 400 – 500 m.n.m. – 30. září
  • 500 – 600 m.n.m. – 25. září
  • nad 600 m.n.m. – 20.září

Škůdci a choroby

  • plíseň sněžná (Fusarium nivale)
  • paličkovice nachová – námel (Claviceps purpurea)
  • padlí, skvrnitosti, rzi

Pěstované odrůdy

Literatura