biohospodarstvi.cz

Mák Maraton

Mak Maraton Modrosemenná středně raná odrůda máku s vegetační dobou 130 dní. Vznikla na Výzkumně-šlechtitelské stanici Malý Šariš křížením odrůd Svalöfs Soma x Bibbi.
Odrůda se vyznačuje vysokou odolností proti poléhání a vyvracení, přizpůsobivostí půdním a klimatickým podmínkám a dobrou rovnoměrností dozrávání. Zdravotní stav středně vysokých až vysokých rostlin je dobrý, odrůda je dobře odolná helmintosporióze na tobolkách. Nežádoucí otvírání tobolek máku je na velmi dobré úrovni (0,6 %). Modrošedá semena jsou dobře barevně vyrovnaná. Obsah morfínu v suchých tobolkách je okolo 0,54 %.
Dobrou a vyrovnanou úrodu dosahuje odrůda především v řepné výrobní oblasti, v bramborářské oblasti spíše nižší. V České republice byla odrůda registrována v roce 2014 (na Slovensku v roce 2000).

Literatura