biohospodarstvi.cz

Žito Daňkovské Amber

Zito Aventino hustota: 750 kg/m3
termín setí: od poloviny září
výsevek: 2,8 - 3,2 MKS/ha tj. 120-180 kg/ha (pozdní výsevek zvýšit o 10%)
hloubka setí: 2,5 - 4 cm
HTS: 2,5 - 4 cm


Polská populační raná odrůda DAŃKOWSKIE AMBER snáší chudé půdy s nedostatkem vláhy. Vyznačuje se dobrou pekařskou kvalitou s vysokým obsahem bílkovin, dobrou odolností k poléhání, dobrou odolností k prašné sněti a fusáriím a chorobám pat stébel a velmi dobrým odnožováním.