biohospodarstvi.cz

Jetelotravní směs


Ve směsi převládá (51%) jetel luční. Vedle pěstování na orné půdě je možné směs použít i na prosetí pastvin a luk.

Doporučený výsevek: 40 kg/ha

Složení směsi

DruhPodíl
Jetel luční SLAVÍN BIO 31 %
Jetel luční MANUELA BIO 10 %
Jetel luční TEMPUS BIO 10 %
Jílek vytrvalý SADEK 20 %
Jílek jednoletý LEVIT BIO 15 %
Jílek mnohokvětý PROLOG9 %
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO 5 %