biohospodarstvi.cz
Jestřabina východní

Jestřabina východní


Galega orientalis L.

HTS: 5-7 g
pH: 6-7,5
výsevek: 5 kg/ha (ve směsi)

Jestřabina východní je vytrvalá až 130 cm vysoká rostlina, která je využívána především jako píce ve formě siláže, sena či moučky. Není vhodná pro pastvu. Jestřabina kvete od června do srpna a je dobrým zdrojem nektaru i pylu. Na půdu má pozitivní efekt mj. díky symbióze s hlízkovými baktériemi.

Příprava pozemku

Jestřabina východní preferuje hlinité až jílovité půdy dobře zásobené živinami. Stanoviště by mělo být mírně vlhké až vlhké s pH 6-7,5.

Výsadba a ošetřování porostu

Při výsevu na nové stanoviště je nutné očkování osiva bakteriemi Rhizobium galegae.

Pěstované odrůdy

Provádíme experimentální pěstování nové odrůdy jestřebiny východní ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským v Troubsku. Jedná se o novou odrůdu, která má minimální obsah antinutričních látek.

Literatura

  • J. Pelikán, D. Knotová, J. Hofbauer, Méně známé druhy zemědělských plodin, Troubsko 2016, ISBN 978-80-88000-06-8