biohospodarstvi.cz

Jetelotravní dosev


Ve směsi převládá (30%) jetel luční. Směs je určena na dosev pastvin a luk nebo jako dočasná pastevní směs, vhodná i do vyšších poloh.

Doporučený výsevek: 20-40 kg/ha

Složení směsi

DruhPodíl
Jetel luční BONUS BIO 30 %
Bojínek luční KABA BIO 25 %
Kostřava luční COSMOLIT BIO 15 %
Jílek mnohokvětý GAZA BIO15 %
Jílek vytrvalý IVANA BIO 14 %
Štírovník růžkatý POLOM BIO 1 %