Louka - DPB 0203/1

Pronajatá louka (trvalý travní porost) sloužící k produkci sena.

Výměra: 0,22 ha
Kultura: T - trvalý travní porost
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2019
Díl půdního bloku: 0203/1
Průměřná nadmořská výška: 532 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 8,06°
Převládající orientace: sever
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 361/1


Výběr požadavků SZIF