biohospodarstvi.cz

Premier


Dozrávání: konec srpna

Premier modroplodá vyšlechtěná na Slovensku.