biohospodarstvi.cz

Salát hlávkový

Salát Humil Lactuca sativa L. var. capitata L.

HTS: 0,8-1,2 g
trať: II.
pH: 6,2-7,5
spon: 30 x 30 cm
klíčivost semen: 3-4 roky

Listová zelenina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), která zřejmě vznikla šlechtěním lociky kompasové (Lactuca serriola). Jednoletá rostlina II. až III. trati rostoucí již při teplotě 4°C. Optimální teplota pro pěstování je 15°C. Salátu se nejlépe daří v humózních, středně těžkých strukturních půdách. Salát můžeme pěstovat z přímých výsevů i z předpěstovaných sazenic. Výhodou předpěstované sadby jsou nižší náklady na odplevelování a jednocení.

Příprava pozemku

Při nedostatku organické hmoty hnojíme k předplodině, případně je možné na jaře zapravit do půdy kompost. Salát má tendenci kumulovat v hlávce dusičnany, proto je třeba opatrnosti při hnojení pozemku. Při nedostatku volně přístupného vápníku aplikujeme vápenec či dolomit.

Předpěstování sazenic

Optimální teplota pro klíčení je 14-18°C, při které klíčí osivo za 6-10 dní. Při teplotách vyšších než 25°C se klíčivost silně snižuje, nad 30°C osivo neklíčí. Za slunečného počasí udržujeme teplotu kolem 20°C přes den, 15°C v noci.

Výsadba a ošetřování porostu


Pěstování ozimého salátu

Řada odrůd salátů se hodí k ozimovému pěstování, např. odrůda Humil. Pro úspěšné pěstování přes zimu vyséváme přímo na stanoviště koncem září, předpěstovanou sadbu vysazujeme v polovině října. Salát by měl přezimovat s osmi pravými listy. Nakrytí netkanou textilií či slámou provádíme co nejpozději (po Vánocích).

Škůdci a choroby

 • Mšice (Aphidoidea) - znehodnocují listy svou přítomností a tvorbou medovice (olepení, saprofitické černání), přenos viróz.
 • Dutilka topolová (Pemphigus bursarius) - poškozuje řapíky, později i kořeny. Prevencí je nepěstovat v blízkosti topolů.
 • Drátovci (larvy kovaříků - Elateridae) - poškozují kořeny a kořenové krčky. Jejich výskyt zvyšuje zařazení jetelotrávy do osevního postupu, případně zaplevelení pýrem. Výskyt snižuje intenzivní kultivace pozemku.
 • Vybíhání salátů - může být způsobeno přílišným chladem a suchem v rané fázi růstu, přezráním, vysokými teplotami či suchem.
 • Plíseň salátu (Bremia lactucae) - projevuje se světlezelenými až žlutozelenými skvrnami, které se časem splývají, pak listy odumírají.
 • Podehnívání salátu - způsobuje celé spektrum hub (Sclerotinia, Botritis, Rhizoctonia), projevuje se žloutnutím a odumíráním. Vrcholy rostlin jsou pokryty bílým nebo šedým myceliem. K prevenci vedle vzdušné výsadby je možné použít preparáty s houbou Coniothyrium minitans.
 • Virová mozaika salátu - nejzávažnější virová choroba přenosná osivem.
 • Virová mozaika okurky - projevuje se chlorózami a mozaikou listů.

Doporučení

 • Vysoké teploty, dlouhý den a sucho vedou k vybíhání do květu.
 • Sazenice se vytahují z obdobných důvodů: příliš teplo, sucho či hustý výsev.
 • Salát nepěstujeme na pozemcích s vyšším obsahem těžkých kovů, neboť dochází k jejich výrazné kumulaci v listech.

Pěstované odrůdy

Literatura