biohospodarstvi.cz

Kukuřice cukrová

Zea mays L.

HTS: 180-210g
trať: I.-II..
pH: 6,0-6,5
spon: 72 x 20-23 cm
výsevek: 12-18 kg/ha
datum výsevu: 1.5.
vegetační doba: 85-95 dní dní
počet rostlin na m2: 5-7
výnos: 10-17 t/ha

Kukuřice pochází ze Střední Ameriky. Cukrová kukuřice vznikla zřejmě spontánní mutací z kukuřice na zrno. Jde o teplomilnou rostlinu, ale nároky na teplo jsou nižší než u odrůd pěstovaných na zrno.

Doporučení

  • Minimální teplota klíčení je 10°C.
  • V chladnějších oblastech je možné kukuřici předpěstovat v sadbovači, přesazení zvládá bez obtíží.

Pěstované odrůdy