biohospodarstvi.cz

Kozlíček polníček

Valerianella locusta

HTS: 0,8 – 2g
trať: II-III.
pH: 6,5-7
spon: 3x12-20 cm
výnos: 8-12 t/ha
vegetační doba: 60-120 dní
klíčivost semen: 3-4 roky


Listová zelenina z čeledi kozlíkovité (Valerianeaceae) původem z oblasti Středozemí. Jednoletá dlouhodenní rostlina s nízkým vzrůstem.
Z pohledu teplot je polníček velmi nenáročný, roste i při teplotách těsně nad bodem mrazu. Dobře snáší teploty hluboko pod 0°C. Jedná se o rostlinu druhé až třetí trati, která vyžaduje lehké půdy se slabě kyselou půdní reakcí.

Kuchyňské využití

Polníček nachází využití především ve studené kuchyni ve formě salátů. Sklízené lisové růžice obsahují řadu vitamínů a minerálních látek.

Příprava pozemku

Před výsevem se půda prokypří tak, aby vznikl dobře urovnaný a drobtovitý povrch. Po výsevu dbáme na řádnou zálivku, protože zpočátku je polníček velmi náročný na půdní vláhu.

Výsev a ošetřování porostu

Polníček pěstujeme z přímých výsevů nebo ze sadby. Můžeme jej vysévat ve třech termínech, na jaře tj. od začátku února do začátku března pro sklizeň v květnu až červnu, od konce července do poloviny srpna pro sklizeň od září do listopadu a začátkem září pro přezimující kultury sklízené příštím rokem v únoru až dubnu.
Případnému zaplevelení předcházíme řádně zapojeným porostem a plečkováním.

Škůdci a choroby

  • mšice - přenáší virózy, sají na rostlinách, deformují tvary rostlin, pokrývají listy medovicí
  • Fusarium oxysporum f. sp. lactucae - plíseň napadající listy

Doporučení

  • Kozlíček polníček je velmi citlivý na zasolení půdy.
  • V zimním období omezíme hnojení na minimum, abychom předešli akumulaci nitrátů v rostlinách.
  • Pro urychlení vzcházení je vhodné osivo hydratovat po dobu 30 hodin.
  • Letní výsevy nakrýváme textilií pro zlepšení vzcházení (náročnost na vláhu) a ochranu před škůdci.

Pěstované odrůdy

Literatura