Krajinotvorný sad - DPB 1205/3


Vlastní pozemek se sadem a vinicí.

Výměra: 0,19 ha
Kultura: J - jiná trvalá kultura - krajinotvorný sad
Režim ekologického zemědělství: EZ - ekologické zemědělství
Datum zahájení PO: 20.4.2017
Datum zahájení EZ: 20.4.2020
Díl půdního bloku: 1205/3
Průměřná nadmořská výška: 572 m.n.m.
Průměřná sklonitost: 8,09°
Převládající orientace: jih
Katastrální území: Kokonín
Parcely: 208/3 208/4

Výsadba

Rozbory půdy

VýzkumPlánek pozemku

Rozlišení: 1 řádek ~ 2.5 metru, 1 sloupec ~ 1,25 metru

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              │ 
│    13. 12. 11. ... 1. řada sadu ...  5. 4. 3. 2. 1.│
│                              │
│                              │
│    13. 12. 11. ... 2. řada sadu ...  5. 4. 3. 2. 1.│
│                              │
│                              │
│    13. 12. 11. ... 3. řada sadu ...  5. 4. 3. 2. 1.│
│                              │
│                              │
│    13. 12. 11. ... 4. řada sadu ...  5. 4. 3. 2. 1.│
│                              │
│                              │
│    1.2.3.4.5.6. ... 1. řada vinice ... 31.       │
│                              │
│                              │
│                              │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Rozbory půdy

Výběr požadavků SZIF