Světlice barvířská Ara


Odrůda světlice barvířské vyšlechtěná ve VÚPT.