Sazeč a proorávač brambor Rau Combi


Sazeč brambor Rau CombiRau Combi je název německého nářaďového systému pro zemědělské účely. Z obrovské šíře systému, vyráběného v šedesátých letech 20. století máme jen malou část, která slouží k sadbě brambor a jejich proorávce.
Pro bližší představu o šíři systému Rau si můžete stáhnout: