Mrkev

Daucus carota subsp. sativus

HTS: 0,7-2,4 g
trať: II.
pH: 5,8-7,5
spon: 30x5cm
hloubka setí: 1,5-2,5 cm
výnos: 20-90 t/ha
vegetační doba: 100-160 dní
klíčivost semen: 3-4 roky

Kořenová zelenina z čeledi miříkovitých (Apiaceae) pochází z oblasti Střední Asie, kde vznikla křížením planě rostoucích forem mrkve. Dvouletá rostlina. Optimální teplota pro pěstování je 16-20 °C, na klima i teplotu je ale nenáročná. Nižší teploty podporují sladkost a křehkost, vyšší teploty zemitou pachuť. Jedná se o rostlinu druhé trati, která vyžaduje lehké strukturní humózní písčitohlinité či hlinitopísčité půdy s dobrou zásobou vápníku a s půdní reakcí v rozsahu 5,8-7,5 pH. Je citlivá na nedostatek Mo a B, silně kumuluje Cd. Ideální předplodinou jsou okopaniny, luskoviny nebo zelenina, odstup od mrkvovitých by měl být 4-6 let.
Odrůdy rozlišujeme dle tvaru kořene:

Příprava pozemku

Na podzim je potřeba pozemek (hnojený hnojem o rok dříve) zorat do hloubky alespoň 0,25 metru. Mrkev dobře snáší přímé podzimní vápnění. Naopak přímé hnojení hnojem zhoršuje skladovatelnost, láká pochmurnatku mrkvovou a podporuje praskání mrkve.

Výsev a ošetřování porostu

Přímý výsev na stanoviště provádíme od března do července do hloubky 1,5-2,5 cm. Mrkev klíčí 18 - 24 dní. Nakrytí netkanou textilií (17 g/m2) vede k urychlení vzcházivosti, zkracuje vegetační dobu o 10 dní a zároveň slouží jako ochrana proti škůdcům.
Nejčastěji se mrkev pěstuje ve dvojřádcích na hrůbcích, pak je ale nezbytná doplňková zálivka. Celková spotřeba vody za pěstební sezónu je 520-620 mm. Nevyvážená zálivka vede k praskání kořenů.
Spon volíme dle účelu pěstování. Menší spon volíme pro mrkev na svazkování, větší pro uskladnění či krmné účely.
Důležité je rozrušování půdního škraloupu mělkým plečkováním meziřadí resp. udržování hrůbků.
Po 3-4 týdnech po vzejití začínáme se závlahou. Zpočátku zavlažujeme dávkou 10-20 mm, po zapojení porostu až 30 mm, aby došlo k provlhčení až do hloubky 0,2-0,4 m. Minimální dávky zálivky jsou uvedeny v následujíc tabulce:

měsíc počet zálivek celková dávka
květen 1 20 mm
červen 2-3 80 mm
červenec 4-5 120 mm
srpen 4-5 120 mm

Škůdci a choroby

Doporučení

Pěstované odrůdy

Literatura