Fazol keříčkový Engelsbohne

Phaseolus vulgaris L. var. nanus

Keříčková odrůda fazolu určená pro sklizeň semen na sucho. Stará velmi chutná odrůda s mnoha názvy: solidier, vojákové, čelověk, paňáčkové, andělské, plevovec, blatný, monstranční.