biohospodarstvi.cz

Biohospodářsví Kokonín

KokonínNa jižním úbočí Černostudničního hřbetu, v podhorské obci Kokonín, v místech, kde začíná svou pouť do nížin řeka Mohelka, hospodaříme v režimu certifikovaného ekologického zemědělství. Pěstujeme polní zeleninu, obilniny, olejniny a pícniny. Vysadili jsme ovocný sad i vinici se stolními odrůdami.

Prodáváme přímo ze dvora dle aktuální nabídky. Hospodaříme zcela transparentně, vše pečlivě dokumentujeme.

Vedle péče o naše pozemky věnujeme pozornost i okolní přírodě a krajině. Vyvěšujeme budky pro ptáky, stavíme berličky pro dravce, obnovujeme meze, udržujeme staré cesty. Zkrátka se snažíme o co nejšetrnější vztah k životnímu prostředí a to nejen v rámci zemědělské produkce. Používáme elektřinu z vlastního ostrovního fotovoltaického systému, k vytápění využíváme výhradně dřevo z místních zdrojů. Najdete u nás i separační pilinovou toaletu, zahradu certifikovanou v ekologickém zemědělství i jako přírodní zahradu, rozvody dešťové vody, kořenovou čistírnu, recyklaci šedé vody a mnoho dalších opatření, která nám umožňují částečnou soběstačnost a zároveň minimalizují zátěž životního prostředí. K dopravě používáme především kolo (včetně přívěsných vozíků) nebo vlak. Vedle zemědělské produkce se zabýváme také IT službami šetrnými k životnímu prostředí.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.